Nový vedoucí

Rádi bychom vám oznámili, že naše Diakonie Zábradlí má od 1. března 2022 nového vedoucího. Je jim František Flek.
Rádi bychom také poděkovali naší zakladatelce paní Vladimíře Šlancové, která věnovala činnosti v naší Diakonii celkem 8 let svého volného času. Děkujeme.
Novému vedoucímu přejeme vytrvalost, nové nápady a spoustu spolupracovníků.

Comments are closed.