Dluhová poradna

NEBÝT OTROKEM DLUHŮ!!!

Praktická pomoc při hledání východiska z pasti zadluženosti!

Všechny naše služby jsou poskytovány zdarma! 

Touto pomocí bychom chtěli přispět k plnému oddlužení spoluobčanů v okrese Kladno, kteří nejsou v současnosti schopni řešit své zadlužení vlastními silami a tím zároveň přispět ke snížení nárůstu počtu zadlužených osob.

Poskytneme Vám zdarma:

  • analýzu Vaší konkrétní finanční situace
  • analýzu rizik Vámi zvažovaného úvěru
  • spolupráci při tvorbě Vašeho plánu oddlužení
  • motivaci ke změně ekonomického chování, které prohlubuje zadlužení a podporu dlouhodobého udržení takové změny
  • zastupování a doprovázení při jednání s věřiteli
  • mediaci při jednání s věřiteli
  • samotnou realizaci institutu oddlužení s vypracováním Návrhu na povolení oddlužení.

Ministerstvem spravedlnosti udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Číslo akreditované osoby: AO-031-2018.

Důležitou součástí naší pomoci v této oblasti, je z hlediska prevence zaměření proti budoucímu neřešitelnému zadlužení, také poskytování informací o rizicích spojených se zadlužením.

Dluhovou poradnu můžete kontaktovat na telefonním čísle 736 203 133 nebo emailem na dluhovaporadna@zabradlikladno.cz.