Naše pomoc druhým

Pomoc poskytneme

 • na adrese Václava Pázdrala 3469, 272 01 Kladno nebo v terénu a to dle telefonické domluvy na čísle 720 453 672 pondělí až pátek 7.00 – 16.00

Komu pomáháme

 • Lidé, kteří uvízli v dluhové pasti
 • Nezaměstnaní dlouhodobě i krátkodobě
 • Matky samoživitelky
 • Mladí lidé bez pracovních příležitostí
 • Nízkopříjmové rodiny
 • Osoby v krizi
 • Senioři s nízkými příjmy
 • Osoby bez přístřeší
 • Osoby trpící samotou

Pomoc směřujeme zejména do těchto oblastí:

 • naslouchání!
 • hledání východiska z pasti zadluženosti – zprostředkování protidluhového poradenství
 • praktická pomoc při hledání zaměstnání
 • hledání cesty ke vzdělání a k sociálnímu vzestupu – zvyšování sociální a finanční gramotnosti
 • hledání cesty jak řešit bytovou situaci
 • vypořádání se s parazity, kteří zneužívají obtížné sociální situace člověka
 • efektivnější komunikace s úřady, vyřizování úředních záležitosti, zprostředkování kontaktu s institucemi
 • možnost přístupu k informacím – zprostředkování informací
 • materiální pomoc

Jedná se o pomoc celému člověku, bereme na zřetel jeho fyzickou, duševní, duchovní i materiální stránku. Pomoc poskytujeme bez ohledu na příslušnost k víře, náboženství a kultuře. Dále bez ohledu na věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, příslušnost k etnické nebo národnostní menšině.

Komu nemůžeme pomoci

Osoby pod vlivem návykových látek, osoby agresivní a osoby s duševním onemocněním. Služba může být tedy odmítnuta pouze v těchto uvedených případech.

Všechny naše služby jsou poskytovány bezplatně!!!