PF 2019

Nám, ze Zábradlí – Pobočky diakonie Církve bratrské – se dostává té cti, že jsme Vás mohli poznat a s některými i osobně spolupracovat. Spolupracovat s Vámi všemi, kteří nejste lhostejní k situaci druhých lidí. Věříme, že Vaše pomoc a podpora druhých lidí je prosvícená Boží láskou. Vy jste tím světlem v tomto mnohdy temném světě, když ve svém okolí rozséváte soucit a milosrdenství. Modlíme se za vás.

Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství.
Bible, Matouš 5, 7

Comments are closed.