PF 2016

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.          (Bible, 1.list Janův 4,9)

Přejeme Všem pokojné a klidné prožití Vánoc a mnoho požehnaných dnů v přicházejícím roce 2016. Kéž pokoj Kristův, jeho láska, milosrdenství, trpělivost a soucit s bližními proudí do našich životů!

Comments are closed.