Připojte se k nám!

Chtěli byste smysluplně trávit svůj volný čas a vnést do dnešního světa trochu laskavosti a dobroty? Neváhejte a staňte se naším dobrovolníkem. Dobrovolník je docela obyčejný člověk, který si žije svůj život, prožívá každodenní starosti i radosti, avšak svým rozhodnutím se aktivně zapojí do života, který se odvíjí v jeho blízkosti a pokusí se sám něco změnit. Právě v těch obyčejných, všedních a pro mnohé nevýznamných rozhodnutích je velká síla. Když někomu darujeme úsměv, vlídné slovo, pohlazení, když někomu nasloucháme. Když lidé nejsou lhostejní k problémům a těžkostem druhých. Pojďte s námi rozdávat naději a víru, že skutečnosti nemusí být vždy takové, jak se jeví, ale že vždycky může přijít světlo, které zazáří do tmy.

„Mám rád, když člověk ze sebe vydává světlo. Nezajímá mne tloušťka svíce, její hodnotu měřím podle jejího plamene.“                                                                                       (Antoine de Saint-Exupéry)

Comments are closed.