Akreditace v oblasti dobrovolnické služby

Ministerstvem vnitra ČR nám byla v červnu udělena akreditace v oblasti dobrovolnické služby, dle §6 odst. 2 zák.č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ( zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších  předpisů. Akreditace je udělena na dobu tří let od právní moci což je 16.7.2013. Předmětem akreditace je projekt „Dobrovolně člověku člověkem“.

Comments are closed.